Våra Boggiband

Allt du behöver veta om våra boggiband.

Välja boggiband

Val av boggiband bör göras med största försiktighet, eftersom en del presterar bättre i specifika terränger än andra.

Trots att Clark Tracks inte kan ge exakta rekommendationer på grund av att arbetsförhållanden, maskin- och däckbegränsningar samt terrängen kan variera betydligt, utgör den här handboken en hjälp så att alla kunder kan fatta välgrundade beslut.

När du är redo att välja dina boggiband, kan du kontakta din Clark Tracks-återförsäljare för priser och tillgänglighet. Alternativt kan du kontakta vårt kontor.

e-post: info@clarktracks.se • Telefon: 0490 28 590


Särskilda terränger

Vissa typer av boggiband är mindre lämpade för en del terränger och största försiktighet bör iakttas vid val av boggiband. Clark Tracks kan inte ge exakta rekommendationer på grund av att arbetsförhållanden, maskin- och däckbegränsningar samt terrängen kan variera betydligt.

I regel är täta band med breda plattor bäst lämpade för marker med dålig bärighet. Band med stort avstånd mellan plattorna, som normalt är relativt smala, passar bättre i brant terräng samt i snö. Det bör dock noteras att boggiband med tätt placerade plattor inte är lämpade för användning i tunga snöförhållanden och vissa typer av kladdiga lerförhållanden. Detta beror på risken för att material bygger på inne i bandet, mellan bandplattor och däck. Detta kan vid extrema förhållanden leda till skador på boggitransmissionen.

OM DU TVEKAR, KONTAKTA CLARK TRACKS FÖRSÄLJNINGSAVDELNING.
Som tillverkare av ett brett utbud av boggiband för flera olika däcktyper och spårmönster erbjuder vi rekommendationer gällande boggibandens/däckens lämplighet och kompatibilitet, men på grund av de många variablerna inom användning av boggiband, dvs. däckutformning, lufttryck, terräng, maskinbegränsningar etc., måste det slutgiltiga beslutet gällande boggibandets lämplighet för dess avsedda ändamål fattas av användaren/operatören.

Varje uppsättning boggiband bär en typskylt, som anger exakt däckstorlek och spårmönster för vilka boggibandet utformats. Det är av yttersta vikt att rätt boggiband används för varje däcktyp.

VARNING!

EN DEL BOGGIBAND ÄR OLÄMPLIGA FÖR ANVÄNDNING I TUNG SNÖ OCH VISSA TYPER AV KLADDIGA LERFÖRHÅLLANDEN. BEDÖMNINGEN AV ETT BOGGIBANDS OPTIMALA LÄMPLIGHET FÖR DESS ARBETSFÖRHÅLLANDEN ÅLIGGER ANVÄNDAREN/OPERATÖREN.


Val av boggiband

Särskild försiktighet måste iakttas vid val av boggiband för extrema arbetsförhållanden, till exempel tung snö, extremt mjuka marker, branta sluttningar.

Kontakta Clark Tracks vid behov av råd clarktracks@clarktracks.com
Vissa extrema terränger kan vara olämpliga för boggiband. Den slutgiltiga bedömningen av en boggibandtyps lämplighet för en specifik applikation måste åligga ägaren/användaren av maskinen.


Allmänna regler att känna till vid val av boggiband

I regel är täta band med breda plattor bäst lämpade för marker med dålig bärighet. Band med stort avstånd mellan plattorna, som normalt är relativt smala, passar bättre i brant terräng samt i snö.

Det bör dock noteras att boggiband med tätt placerade plattor inte är lämpade för användning i tunga snöförhållanden och vissa typer av kladdiga lerförhållanden. Detta beror på risken för att material bygger på inne i bandet, mellan bandplattor och däck. Detta kan vid extrema förhållanden leda till skador på boggitransmissionen.


Indikatorskyltar för identifiering

Varje bandpar bär en identifieringsskylt, som anger däckstorlek och mönster för vilka boggibandet utformats. På skylten står även tillverkningsdatumet och serienumret. Det är av yttersta vikt att rätt boggiband används för varje däcktyp.