Symbolförklaringar

Maskin

Skotare (tung)
IIndikerar boggiband som är lämpliga för tung skotare med 14 tons lastkapacitet eller mera.

Skotare (lätt/medeltung)
Indikerar boggiband som är lämpliga för lätt/medeltung skotare med upp till 14 tons lastkapacitet.

Skördare
Indikerar boggiband som är lämpliga för en skördare.

Lunnare
Indikerar boggiband som är lämpliga för en lunnare.


Terräng

Multiterräng
Indikerar boggiband som är lämpliga för multiterrängmiljö.

Bärighet
Indikerar boggiband som är lämpliga för mjuka markförhållanden.

Krävande
Indikerar boggiband som är lämpliga för brant terräng.

 

Krävande + Multiterräng
Indikerar boggiband som är lämpliga för markförhållanden i multiterräng med branta lutningar.

 

Multiterräng + Bärighet
Indikerar boggiband som är lämpliga för multiterräng och mjuka markförhållanden.

 

Krävande + Bärighet
Indikerar boggiband som är lämpliga för branta sluttningar och mjuka markförhållanden.


Förhållanden

Tempererat
Indikerar boggiband som är lämpliga för måttliga till tempererade klimat.

Snö
Indikerar boggiband som är lämpliga för snöiga förhållanden.

Is
Indikerar boggiband som är lämpliga för isiga förhållanden.


Symboler för länkstorlekar


Indikerar länkstorlekarna som används i boggibandet. 24 mm och 28 mm finns tillgängliga.


Indikatorer för grepp och bärighet

Antalet gröna prickar indikerar nivån av grepp och flotation och fem gröna prickar är den högsta. Men där den extra symbolen läggs till vissa boggiband indikerar det bästa möjliga grepp.