Däck

Däckinformation för att informera och hjälpa dig med ditt val.

Boggibandets interaktion med däcket

Genom djupgående forskning och utveckling har Clark Tracks utformat boggiband, som uppnår en fin balans – minskad risk för att bandet glider på däcket samtidigt som allvarliga däckskador förhindras.

Varje bandplatta har tillverkats för att ha en piggstång på undersidan som används för att greppa däckytan. Där piggstången är smord – såsom vid körning på våt torv eller i våta ledförhållanden – eller sliten på grund av ålder, kan det uppstå glidning mellan boggibandet och däcket. Däckglidning kan även vara ett problem som uppstår i maskiner med väldigt höga hästkrafter som är tungt lastade och arbetar på brant, vått underlag. Där stången är för vass eller aggressiv kommer däckskador att uppstå.

Som standard är det ett mellanrum på 5–10 mm mellan tassen och däcket (standardområdet är mellan 2–20 mm beroende på boggibandets utformning och däckets skick).


Däckets lämplighet

Nästan alla däck kan utrustas med boggiband, en del är mer lämpade än andra.

 • Däck bör vara utformade för användning med boggiband
 • Det optimala däcket har ett smidigt, mindre aggressivt däcksmönster med lätt rundad skuldra
 • Däcket bör ha stålarmering i stommen och vara utformat för hög belastning
 • Däcket måste monteras på rätt fälg för skogsbruk
 • Däcket måste i förekommande fall utrustas med rätt rekommenderad innerslang.
 • Radialdäck är vanligtvis inte lämpliga för boggiband, med undantag för Nokian Forest Rider
 • Vissa däckgummiblandningar är inte lämpliga för stålboggiband – om du tvekar ska du rådgöra med däcktillverkaren
 • Boggiband kan endast monteras på maskiner med boggi med fasta navcenter
 • Boggiband kan inte monteras på maskiner med oberoende hjulupphängning, som oftast finns på dumprar.


Däcktrycks

Mer information om lufttryck per applikation finns i dokumentet nedan som du kan ladda ned.

Däcktrycksguide


Slitbanemönster

Vissa slitbanemönster är mer lämpliga för boggiband än andra. Till exempel är Nokian FK-F Forest King F mycket lämpligt och utformades för användning med boggiband, medan Nokian LS-2 är mindre lämpligt och även om dessa däck kan användas med boggiband, kan deras aggressiva slitbanemönster med djupa och brett placerade piggar orsaka problem.

Boggiband bör endast användas på stålarmerade diagonaldäck för skogsbruk med hög belastningskapacitet. 


Band- och däckkompatibilitet

Det är av yttresta vikt att skogsmaskindäck används på korrekt sätt med boggiband. Endast lämpliga skogsmaskindäck, såsom rekommenderas av tillverkaren, bör användas med boggiband.Det är av yttresta vikt att skogsmaskindäck används på korrekt sätt med boggiband. Endast lämpliga skogsmaskindäck, såsom rekommenderas av tillverkaren, bör användas med boggiband.

 • Däck bör vara utformade för användning med boggiband.
 • Däcken bör ha hög belastningskapacitet och vara stålarmerade diagonaldäck.
 • Däcket bör vara tillverkat av en gummiblandning som är lämplig för användning med boggiband.
 • Däcket måste monteras på rätt stålarmerad fälg för skogsbruk.
 • Däcket måste utrustas med rätt rekommenderad innerslang för att säkerställa rätt däckstöd och jämnt lufttryck.
 • Däcket måste fyllas med luft till det rekommenderade arbetstrycket för användning med boggiband. Där maskintillverkaren inte har angivit specifika rekommendationer för däcktryck för användning med boggiband, bör däcken fyllas med lyft till det angivna maximala rekommenderade trycket.