Anpassning

Allt du behöver veta om anpassning av dina boggiband till dina specifika behov.

Anpassade boggiband

Om du kommer fram till att inget av boggibanden du ser uppfyller dina behov, kan vi skräddarsy våra befintliga bandprodukter efter dina önskemål eller, där det är lämpligt, överväga utformning och tillverkning av specialboggiband.

Mer information hittar du i vårt produktutbud.


Specialboggiband

Vi förstår att terränger, kundens önskemål och allmänna användningsbegränsningar kan kräva en produkt som avviker från standardutföranden. Därför erbjuder vi skräddarsydda versioner av våra befintliga boggibandprodukter för att uppfylla kundernas krav eller, där det är lämpligt, överväger utformning och tillverkning av specialboggiband.


Extra breda band

Extra breda band ökar bärigheten väsentligt. Detta gäller självklart främst våra bärighetsband. Våra ATF-band är populära till gallringsmaskiner. Med 30+50 mm breddning blir ett band till 700-däck cirka 900 mm brett samtidigt som totalbredden på maskinen endast ökar cirka 50 mm jämfört med ett par band utan extra breddning (se exempel 3). TXL-band tillverkar vi i bredder upp till 1,3 meter.

Till markberedare har 25+25 mm breddning (exempel 2) blivit standard. Breddningen skyddar länksystemet väl, bärigheten ökar samtidgt som maskinens totalbredd inte ökar. Clarkbanden kan breddas antingen symmetriskt eller assymmetriskt enligt exemplen här intill.

Breddningarna kan skräddarsys till just dina krav och önskemål. Tala med din maskinsäljare eller ring oss i Gunnebo så kan vi tillsammans diskutera fram lämplig lösning.

Breddningen räknas från ändlänkens utsida

Vi räknar alltid breddningen från ändlänkens utsida. Det innebär att själva bandplattan är cirka 100 mm bredare i exempel 2, jämfört med exempel 1. I exempel 1 är plattan svetsad mitt på ändlänken som är 50 mm bred. I exempel 2, där bandplattan sticker ut 25 mm utanför ändlänken, innebär det att bandplattan är förlängd 50 mm på vardera sidan för att resultatet ska bli 25 mm utanför ändlänken. Alltså är totala bredden på bandplattan 100 mm bredare än i exempel 1.

Exempel 2

25+25 mm breddning ökar inte bandets totalbredd då denna breddning innebär att plattan är ungefär i linje med sidstödens yttre punkt.

Exempel 3

Assymetrisk breddning är vanligt om utrymmet inåt endast tillåter 25 mm breddning. 25+50 mm breddning på band till 700-däck innebär att plattans totala bredd blir cirka 900 mm.

Exempel 4

Om det är mycket trångt mellan däck och ram/ motorplåtar men man önskar ändå extra bredd på bandet är lösningen att välja hela breddningen utåt.

Exempel 5

Numera är det ofta gott om ut utrymme mellan vagnsboggi och ram vilket därmed ofta tillåter rejäl breddning inåt.


Bandbroddar

Bra broddat band är viktigt för maskinens grepp i sidled. Rejäla broddar minskar dessutom slitaget på bandplattorna. Beroende på bandtyp är broddarna normalt 40-50 mm höga. Standard är en brodd per platta, placerade på varannan platta till vänster, respektive varannan till höger. Broddarna är tillverkade av härdat, borlegerat stål som är lämpligt för svetsning samt är en optimal kombination av hårdhet och styrka.

Beroende på typ av boggiband och tänkt användning, är ett antal av följande alternativ tillgängliga.

  1. Inga broddar alls
  2. En brodd per platta (standard)
  3. Två broddar per platta
  4. Högre / längre broddar finns i lager; 40, 50, 60, och 70 mm
  5. Rockybroddar, 75 mm långa, för extra kraftig broddning av Terra95
  6. Plattbroddar, 75x50 mm, för körning i brant terräng.
  7. Broddning för vägkörning – broddarna placeras över ändlänkarna


X Y Z
50mm 40mm 25mm
50mm 40mm 32mm
50mm 50mm 32mm
50mm 60mm 32mm
50mm 70mm 32mm